Skip to content

Století hlouposti

Mám tu citát starý 102 let, ze kterého mě mrazí v zádech:

Když používáme naše palivo k získávání energie, žijeme ze svého bohatství, které rychle promrháme. Tento způsob je barbarský a bezohledně marnotratný a musí být zastaven v zájmu budoucích generací. Teplo slunečních paprsků představuje ohromné množství energie, obrovsky převyšující vodní sílu …

Nikola Tesla, 9.9.1915

V originále: If we use our fuel to get our power, we are living on our capital and exhausting it rapidly. This method is barbarous and wantonly wasteful, and will have to be stopped in the interest of coming generations. The heat of the sun’s rays represents an immense amount of energy vastly in excess of waterpower …

Musím se jen sklonit před genialitou Nikoly Tesly, když už před 102 lety věděl to, co neví řada lidí (zejména politiků) ani dnes. Že čerpat energii z neobnovitelných zdrojů je nesmyslné, nemoudré, barbarské a jednou na to dojedeme. A že existuje skvělá náhrada, kterou je Slunce. Lidstvo promrhalo 102 let! Zničilo si planetu, klima, vyčerpalo zdroje …

Jestliže 19-té století nazýváme Stoletím páry, což takhle to dvacáté nazvat Stoletím hlouposti, nezodpovědnosti a záhuby?

Proč mají duchovně založení lidé často přebujelé ego

Jednou jsem zaslechl námitku jednoho racionálního materialistu: „Je zvláštní, že duchovně zaměření lidé mají tak často přebujelé ego!“.

Myslím si, že to je pravda.

Jistě uznáte, že je v tom ale cosi nelogického. Duchovně založení lidé by přece měli být pravým opakem.

Je mnoho cest, které vedou do Říma. Zrovna tak je mnoho duchovních cest, které vedou ke stejnému cíli. Konečným cílem je splynutí s Bohem. Protože Bůh nemá ego, je možné s ním splynout pouze poté, co sami odložíme své ego. A můj osobní názor je, že to je to jediné oč běží. Pokud se člověk zcela oprostí od svého ega, tak automaticky splyne s Bohem. Samozřejmě ke krátkodobým splynutím dochází již při prvních úspěších, jedná se o tak zvaná samádhí, která jsou velmi nádhernými extatickými zážitky.

Všechny jógy a všechny duchovní nauky nakonec vedou k oproštění člověka od ega. Každá nauka to dělá jinak. A všechny, kromě jedné, přinášejí svým stoupencům negativní jevy, které jsou spojeny s tím, že „se ego brání“. Proto mystikové prožívají ke konci své cesty opravdová muka. Propadají do hlubokých depresí, mají různé drastické vize, perverzní touhy a nutkání. Zájemce se například může seznámit s příběhem svaté Terezy od Kříže. Mnozí dokonce v této fázi spáchají sebevraždu. Například i velký český mystik Eduard Tomáš se o to pokusil.

Ale to byla řeč o vrcholné fázi duchovní cesty. Ego se samozřejmě brání po celou dobu, od samého počátku. A pokud o tom hledající neví. Pokud nezná tuto povahu duchovní cesty a tento princip, pak mu přirozeně podléhá. Tím vlastně dělá to o co egu jde. Zpomaluje se tím jeho duchovní růst a ego místo aby ubývalo, se posiluje. Mám zato, že drtivá většina lidí na počátku své cesty tyto principy nezná a proto jim podléhá.

To je tedy mé vysvětlení, proč mnoho duchovně zaměřených lidí má tzv. přebujelá ega.

Jediná nauka, při které je adept těmto jevům uchráněn je Bhaktijóga (a ty formy křesťanství a jiných věr, které jsou stejné). Protože je přímou cestou k rozpuštění ega. Jogín se od samého počátku plně odevzdává Bohu a zahrnuje ho láskou, odevzdává svůj osud plně do jeho rukou a zbavuje se tak své vlastní vůle. Realizuje tedy křesťanskou myšlenku „Děj se vůle Boží“. A když se takto zřeknete své vlastní svobodné vůle, tak už není žádný prostor pro ego. Protože ego se vždy vztahuje k vůli, k tomu co chceme aby se dělo, aby bylo, aby si o nás mysleli …

Jako v Reichu

Tuhle jsem propadl depresi a splínu, když jsem si v komentářích na facebooku přečetl komentáře mého kamaráda, univerzitního profesora humanitního zaměření, na uprchlíky. Samozřejmě se k němu přidali mnozí další. Tito lidé uvěřili hoaxu, že uprchlíci u nás dostávají 21 tisíc měsíčně, což je dvakrát víc než průměrný důchod. A už to jelo …

Uvědomil jsem si, že žiji v zemi, kde majorita odmítá pomoci lidem v nouzi. Snad pro barvu jejich pleti? A protože většina z nás vnitřně cítíme co je správné a co ne, tak i tito lidé vědí, že jejich postoj je špatný. A proto hledají nějaké „racionální“ odůvodnění, což je příčina toho, proč se tak snadno, jako tounoucí se stébla, chytají těchto smyšlenek.

(Continued)

Poučení o OSVČ pro ty co jim závidí nižší odvody

Už to tu máme zase. Před čtyřmi lety byli OSVČ pro představitele ČSSD parazité, dnes patří k pásu, do montoven! Tito populisté těží z toho, že neOSVČ a ani mnozí OSVČ nechápou, co to vlastně znamená být OSVČ a co to je za lidi. Často bývá tento termín směšován s pojmem podnikatel, což je podle mě velmi zavádějící. Ale populista Mládek nebo Štěch se na té vlně svezou. Pojďme si tedy říci co to vlastně je za typ ekonomického subjektu ten OSVČ.

(Continued)

Jděte už k čertu s tím, že nejsou lidi!

Nejsou lidi! Nejsou lidi!

Ti starší z nás si vzpomenou na léta vrcholícího (a díky bohu končícího) socialismu. Tehdy také nebyli lidi. Paradoxně to i dnes z velké části říkají titíž lidé. Ti lépe situovaní komunisté, kteří si po revoluci zprivatizovali fabriky a nebo s využitím kontaktů založili své podniky. Není tedy divu, že říkají totéž.

(Continued)

Příběh o Azorkovi

Žily byly čtyři slepičky: Zlatohlávka, Černá, Ta druhá a Azor. Ptáte se jak slepička k tak podivnému jménu (Azor) přišla? To bylo tak.

Koupili jsme si čtyři slepičky. Jedna z nich se často oddělovala od ostatních. Zpočátku to byla ona, kdo se snažil nocovat mimo kurník. A i přes den se často pohybovala sama. Zřejmě to bylo proto, že byla na nejnižší příčce slepičí hierarchie, kterou odmítala přijmout. Lépe řečeno byla na nejnižší příčce ze slepic. Protože celá hierarchie našich slepic byla přibližně tato: Na prvním místě snad pánečci, dále pak Zlatohlávka, Černá, Ta druhá, Azor, kachny, kočky, Cyrilka (pes), Metoděj (pes). Metoděj je poslední zvíře v hierarchii, které ještě neplatí za jednoznačou kořist. Oba psi jsou takovými přechodnými tvory – možná hejno, možná kořist. Obzvlášť jejich vrtící se ocásek vypadá opravdu výživně.

(Continued)

Americké volby vyhrálo ego

Donald Trump nevěří v lidský podíl na globálním oteplování. Nevěří v samo oteplování. V kampani ho označoval za fámu … ve svém ekonomickém programu naopak počítá s rozvojem těžby ropy a podporou uhelných dolů a elektráren.”

[zdroj]

Nelíbí se mu, že v důsledku globalizace zkrachovalo v USA mnoho firem a lidé přišli o práci. Chce zastavit globalizaci!

(Continued)

A koho bych vyhodil z vlády já

Socdem se řítí tam, kam jsem před třemi lety předpověděl v článku Kam se řítí ČSSD? a zřejmě i proto premiér Sobotka zveřejnil úmysl obměnit vládu. Ihned poté se vyrojily spekulace kdo by zasloužil vyměnit. Většina komentátorů a socdemáků bohužel vyjadřuje zcela opačné priority než mám já.

(Continued)

Dalajláma, Herman a ti druzí

Děkuji panu Hermanovi za to, že se setkal s Dalajlámou. Styděl bych se žít v zemi, kde není Dalajláma přijat.

Stejně jako mnozí jsem ani já neočekával, že toto jediné setkání tak hodně pohne naší společností. Jsem tomu rád. Odkrylo to netušenou hloubku zkaženosti, která se skrývá v naší zemi. Je pravda, že delší dobu pozoruji, že od smrti Václava Havla to jde s naší zemí trochu z kopce, trochu směrem zpět k období těsně před revolucí v roce 1989. Pan Miloš Zeman čím dál více připomíná soudruha Milouše Jakeše – ztrapnělého, od společnosti odděleného monarchu, který sám nakonec zjistí, že „je jako kůl v plotě“. A teď tu máme vydírání pana Hermana, Prohlášení čtyř a nakonec i pokus o cenzuru (neodvysílání pořadu Jana Krause v řádném termínu). Už z toho všeho mrazí v zádech.

(Continued)

How debug php curl sent traffic

1. If you only need sent headers

Add curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true); and than, after exec do this $headerSent = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_OUT );

curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_exec($ch);
$headerSent = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_OUT );
echo $headerSent;

This prints headers which curl sent. You can obtain more information by curl_getinfo.

2. If you need more debuging info

You can use CURLOPT_VERBOSE option and catch info to stderror or redirect it to file. But be careful, CURLOPT_VERBOSE option don’t work together with CURLINFO_HEADER_OUT (I spent about hour with this bug). You can use only one from these two options (CURLOPT_VERBOSE or CURLINFO_HEADER_OUT).

curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
$fp = fopen(dirname(__FILE__) . '/curlLog.txt', 'w+');
curl_setopt($ch, CURLOPT_STDERR, $fp);

But information from CURLOPT_VERBOSE are not so reach as these which you can obtain by last possibility.

3. If you need all information

If you need all information, including data sent! Than you can use cool freeware tool Fiddler. You can download it here. You don’t need to do additional setup on Windows 8+ for this purpose. You have to do one thing, use this curl option:

curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, '127.0.0.1:8888');

That’s all. You can run your php script from console for example. And then under Raw tab in the Fiddler window, you have whole request sent. Including headers and content. It’s realy cool tool!