Skip to content

Století hlouposti

Mám tu citát starý 102 let, ze kterého mě mrazí v zádech:

Když používáme naše palivo k získávání energie, žijeme ze svého bohatství, které rychle promrháme. Tento způsob je barbarský a bezohledně marnotratný a musí být zastaven v zájmu budoucích generací. Teplo slunečních paprsků představuje ohromné množství energie, obrovsky převyšující vodní sílu …

Nikola Tesla, 9.9.1915

V originále: If we use our fuel to get our power, we are living on our capital and exhausting it rapidly. This method is barbarous and wantonly wasteful, and will have to be stopped in the interest of coming generations. The heat of the sun’s rays represents an immense amount of energy vastly in excess of waterpower …

Musím se jen sklonit před genialitou Nikoly Tesly, když už před 102 lety věděl to, co neví řada lidí (zejména politiků) ani dnes. Že čerpat energii z neobnovitelných zdrojů je nesmyslné, nemoudré, barbarské a jednou na to dojedeme. A že existuje skvělá náhrada, kterou je Slunce. Lidstvo promrhalo 102 let! Zničilo si planetu, klima, vyčerpalo zdroje …

Jestliže 19-té století nazýváme Stoletím páry, což takhle to dvacáté nazvat Stoletím hlouposti, nezodpovědnosti a záhuby?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


× 1 = devět