Skip to content

Proč mají duchovně založení lidé často přebujelé ego

Jednou jsem zaslechl námitku jednoho racionálního materialistu: „Je zvláštní, že duchovně zaměření lidé mají tak často přebujelé ego!“.

Myslím si, že to je pravda.

Jistě uznáte, že je v tom ale cosi nelogického. Duchovně založení lidé by přece měli být pravým opakem.

Je mnoho cest, které vedou do Říma. Zrovna tak je mnoho duchovních cest, které vedou ke stejnému cíli. Konečným cílem je splynutí s Bohem. Protože Bůh nemá ego, je možné s ním splynout pouze poté, co sami odložíme své ego. A můj osobní názor je, že to je to jediné oč běží. Pokud se člověk zcela oprostí od svého ega, tak automaticky splyne s Bohem. Samozřejmě ke krátkodobým splynutím dochází již při prvních úspěších, jedná se o tak zvaná samádhí, která jsou velmi nádhernými extatickými zážitky.

Všechny jógy a všechny duchovní nauky nakonec vedou k oproštění člověka od ega. Každá nauka to dělá jinak. A všechny, kromě jedné, přinášejí svým stoupencům negativní jevy, které jsou spojeny s tím, že „se ego brání“. Proto mystikové prožívají ke konci své cesty opravdová muka. Propadají do hlubokých depresí, mají různé drastické vize, perverzní touhy a nutkání. Zájemce se například může seznámit s příběhem svaté Terezy od Kříže. Mnozí dokonce v této fázi spáchají sebevraždu. Například i velký český mystik Eduard Tomáš se o to pokusil.

Ale to byla řeč o vrcholné fázi duchovní cesty. Ego se samozřejmě brání po celou dobu, od samého počátku. A pokud o tom hledající neví. Pokud nezná tuto povahu duchovní cesty a tento princip, pak mu přirozeně podléhá. Tím vlastně dělá to o co egu jde. Zpomaluje se tím jeho duchovní růst a ego místo aby ubývalo, se posiluje. Mám zato, že drtivá většina lidí na počátku své cesty tyto principy nezná a proto jim podléhá.

To je tedy mé vysvětlení, proč mnoho duchovně zaměřených lidí má tzv. přebujelá ega.

Jediná nauka, při které je adept těmto jevům uchráněn je Bhaktijóga (a ty formy křesťanství a jiných věr, které jsou stejné). Protože je přímou cestou k rozpuštění ega. Jogín se od samého počátku plně odevzdává Bohu a zahrnuje ho láskou, odevzdává svůj osud plně do jeho rukou a zbavuje se tak své vlastní vůle. Realizuje tedy křesťanskou myšlenku „Děj se vůle Boží“. A když se takto zřeknete své vlastní svobodné vůle, tak už není žádný prostor pro ego. Protože ego se vždy vztahuje k vůli, k tomu co chceme aby se dělo, aby bylo, aby si o nás mysleli …

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


+ tři = 10