Skip to content

Srovnání zdanění živnostníků a zaměstnanců! Jak to je doopravdy.

Dne 18.3.2013 zveřejnila ČSSD na svých stránkách výpočet s názvem „Srovnání zdanění živnostníků a zaměstnanců!“

Tento výpočet je účelově zmanipulován, aby to opticky vypadalo tak, že živnostníci platí daleko méně než zaměstnanci. Jsou zatajeny podstatné informace o výpočtu. Přes nátlak diskutujících strana tento příspěvek neopravila ani nestáhla. Proto jsem se rozhodl spočítat a napsat jak to je doopravdy.

Ve výpočtu dle ČSSD jsou tyto zásadní mystifikace.

  1. Při srovnání Německo vs Česko, jsou na tom české OSVČ hůře v příjmových kategoriích pod 345 tisíc. Tabulka proto začíná příjmem 360 000.
  2. Datový interval 360 000 až 1 800 000 tisíc ročně odpovídá měsíčním příjmům 50 až 150 tisíc. Všichni víme jaká je u nás průměrná mzda (někde okolo 25 tisíc) a také všichni víme, že 2/3 lidí u nás nedosahuje ani této mzdy. Pokud tabulka začíná na dvojnásobku průměrné mzdy, no tak tam si myslím, že by měla končit. Jestli si někdo myslí, že OSVČ, která vydělává milion ročně je typická OSVČ, tak to si myslím, že se mýlí. Tam už většina podnikatelů asi hledá jiné formy právního rámce.
  3. U živnostníků je očividně výpočet proveden za použití výdajového paušálu. Tato informace není nikde uvedena a je to prezentováno jako „každý podnikatel“. Nevím kolik procent živnostníků využívá výdajové paušály, ale mně osobně za deset let co podnikám vždy vycházely skutečné náklady vyšší než paušál. A to podnikám v odvětví, kde by si leckdo mohl myslet, že výdaje nemám žádné nebo do 15-ti %. Podle sebe soudím tebe. Myslím si, že významná část podnikatelů výdajové paušály nepoužívá a ti kteří je používají šidí sami sebe, ale zase si ušetří starosti. Tak jak tak bylo zavádějící, pokud ČSSD neuvedla, že se výpočet vztahuje jen na živnostníky uplatňující paušály. Přitom se jedná spíše o vyjímku ze systému než o systém samotný.
  4. Na straně zaměstnanců jsou do odvodů započítávány i odvody, které platí zaměstnavatel. Toto považuji za naprostou demagogii a neznalost věci. Odvody které odvádí zaměstnavatel jdou z jeho kapsy a na jeho vrub. Více o tom viz. níže. Nicméně pro srovnání jsem níže provedl i variantní výpočet se zahrnutím těchto odvodů.
  5. Srovnávat situaci v Česku a v Německu je nemístné. Až si za svůj výdělek OSVČ i zaměstnanec koupí tolik co v Německu, až tady bude fungovat stát jako tam, pak srovnávejme.

Správný výpočet

K výpočtu jsem použil online kalkulačky na těchto adresách: http://www.podnikatel.cz/kalkulacky/danova-kalkulacka/ a http://www.vypocet.cz/cista-mzda 

živnostník
zaměstnanec
Hrubý roční příjem 120 000 240 000 360 000 600 000 1 800 000
Čistý příjem 77 615 106 800 173 438 190 200 253 980 272 880 406 740 438 240 1 170 539 1 226 016
Odvody celkem 42 385 13 200 66 562 49 800 106 020 87 120 193 260 161 760 629 461 573 984
Odvody celkem [%] 35 % 11 % 28 % 21 % 29 % 24 % 32 % 27 % 35 % 32 %

Jak vidíte, tak v reálné situaci, kdy nejsou uplatňovány výdajové paušály a jsou uvažovány reálné výdělky jsou na tom OSVČ hůře.

Nízkopříjmové OSVČ dokonce o hodně hůř. Pokud toto chce pan Mládek srovnat, tak vivat Mládek! Už se těším až mi daňová zátěž klesne o několik procent. I já si myslím, že není fér, aby OSVČ platily víc než zaměstnanci. Když pro nic, tak proto, že nemají nárok na dovolenou, na nemocenskou do 21. dne nemoci. A i proto, že většina živnostníků na neschopenku ani nechodí (netvrdím, že nebývají nemocní).

Proč není správné zahrnovat odvody zaměstnavatele

Výše uvedený výpočet nezahrnuje na straně zaměstnance odvody, které za něj odvádí zaměstnavatel. Protože je odvádí zaměstnavatel – jsou nákladem zaměstnavatele. 

Jednoduché a snadno srozumitelné argumenty:

  • Když zaměstnavatel neodvede tyto odvody, po kom je bude stát vymáhat (i exekučně)? Po zaměstnanci nebo po zaměstnavateli? Po zaměstnavateli! Naopak, pokud by zaměstnavatel neodvedl tu část, kterou platí za zaměstnance, pak by tuto část stát zřejmě vymáhal po zaměstnanci (myslím, že takové případy byly). Kdo tedy co platí?
  • V pracovní smlouvě máte uvedenou hrubou mzdu nebo superhrubou? Vím, že hrubou. Jak to vím? Protože superhrubá mzda se vás nijak netýká. Rozdíl mezi superhrubou a hrubou mzdou totiž platí Váš zaměstnavatel jako daň za to, že Vás zaměstnává! 
  • Všude v odborných textech se jasně uvádí, že jde o odvody zaměstnavatele nikoli zaměstnance. Podívejte se např. na stránku, která sloužila pro výpočet našeho zaměstnance http://www.vypocet.cz/cista-mzda. Jsou zde dvě kolonky „Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec)“ a „Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnavatel)“. Tedy zaměstnanec a zaměstnavatel.

Obvyklá námitka: „Zaměstnanec na to musí vydělat tak jak tak.“

Není to pravda. Zrovna tak bych mohl říci, že zaměstnavatel na to musí najít peníze tak jak tak. Například tím, že díky zapojení své inteligence a vynalézavosti vymyslí způsob jak zvýšit efektivitu podniku tím, že zaměstná někoho dalšího, kdo se bude specializovat na určitý segment úkonů. Tím se uvolní ruce jiným zaměstnancům, kteří se pak budou moci specializovat na jiné úkony. Díky specializaci dojde ke zvýšení jejich produktivity práce a to bez toho, že oni sami by vynakládali při práci vyšší úsilí. Kdo je v tomto případě tvůrcem té části zisku ze které platí odvody zaměstnavatel? Zaměstnanec nebo zaměstnavatel? Já si myslím, že jednoznačně zaměstnavatel.

Už vůbec není možné zahrnovat superhrubou mzdu, pokud se srovnání provádí s OSVČ. OSVČ nejsou podnikatelé. I když se to někdy ve zkratce takto říká. Podnikatel je majitel firmy, která má svůj systém a podnikateli vydělává peníze i když on není v práci. Toto OSVČ (či živnostník) obvykle není. OSVČ zpravidla zaměstnávají jen sebe, případně své blízké nebo hrstku zaměstnanců. Když OSVČ nepracuje, jeho živnost zkrachuje. V takto malých podnicích není možné dosahovat stejných synergických efektů jako u velkých firem (podnikatelů). Proto zde není prostor pro tyto odvody a proto malé podniky nezaměstnávají tolik zaměstnanců, kolik by potřebovaly a dokázaly by je uživit do výše jejich hrubé mzdy.

Mělo by být společným cílem OSVČ i zaměstnanců, aby se tato část neplatila nebo minimalizovala. Případně alespoň u zaměstnavatelů do 5 – 10 ti zaměstnanců. Pak by bylo z velké části po nezaměstnanosti (až na cca 4%, která nebudou pracovat nikdy). Protože právě tyto odvody jsou hlavní příčinou proč malé firmy nezaměstnávají více lidí, přestože by to potřebovaly.

Chybný výpočet provedený formálně správně

Nicméně. Provedl jsem i srovnání se zahrnutím odvodů na straně zaměstnavatele. Zde je výsledek:  

Hrubý roční příjem 120 000 240 000 360 000 600 000 1 800 000
Čistý příjem 77 615 66 000 173 438 108 600 253 980 150 480 406 740 234 240 1 170 539 614 016
Odvody celkem 42 385 54 000 66 562 131 400 106 020 209 520 193 260 365 760 629 461 1 185 984
Odvody celkem [%] 35 % 45 % 28 % 55 % 29 % 58 % 32 % 61 % 35 % 66 %
Rozdíl procent   9,68 %   27,02 %   28,75 %   28,75 %   30,92 %

Zde samozřejmě vychází zaměstnanec zdánlivě hůř, protože tento výpočet je chybný. Nicméně tak jak tak jsou čísla dost odlišná od čísel, která publikovala ČSSD.

Spočítal jsem i rozdíl v procentech. Jak vidíte, rozdíl je v rozmezí do 20% až 30%, což je podle pana Mládka přijatelné zvýhodnění OSVČ. Takže i při chybném výpočtu to vychází tak jak to je pro ČSSD přijatelné.

Kritizovaná předloha ČSSD

Zde ještě pro úplnost přikládám výpočet ČSSD. Pro případ, že by dostali rozum a stáhli to ze svých stránek, tak ať se na to v budoucnu může čtenář podívat.

Jsem si vědom toho, že původcem dat zřejmě je Ernst&Young. Ale ČSSD je politická strana, která si tento zdroj vzala jako argument a uvádí ho nejen na facebooku, ale i na TK. ČSSD je zodpovědná za to jak si prověřuje argumenty a výpočty, nelze se vymlouvat na agenturu. To je jakoby se Nečas vymlouval na to, že podepsal amnestii, protože mu ji prezident předložil – taky blbost ne?

Srovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců, které propaguje ČSSD

Srovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců, které propaguje ČSSD

 

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


− dva = 3