Skip to content

ČSSD hájí zájmy horních 20%?

Dne 18.3.2013 zveřejnila ČSSD na svých facebookovských stránkách a na tiskové konferenci  tuto tabulku.

Srovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců, které propaguje ČSSD

Srovnání odvodů OSVČ a zaměstnanců, které propaguje ČSSD

Na tabulce provedli srovnání zdanění OSVČ a zaměstnanců. Jaké příjmové skupiny ale tato tabulka zahrnuje? Příjmy 360, 600 a 1 800 tisíc ročně odpovídají měsíčním příjmům 30, 50 resp. 150 tisíc. Jaké procento populace dosahuje v ČR příjmu 30 tisíc měsíčně a více?

Dle ČSÚ je rozdělení mezd v ČR toto

Rozložení půměrných mezd (zdroj: ČSÚ)

Rozložení půměrných mezd (zdroj: ČSÚ)

 

V grafu jsou červenými puntíky zobrazeny spodní dvě příjmové skupiny z tabulky použité na tiskové konferenci ČSSD. Tedy 30 a 50 tisíc měsíčně. Údajem 50 tisíc také graf končí! Pokud bychom chtěli do tohoto grafu zanést i mzdu 150 tisíc měsíčně, museli bychom graf trojnásobně protáhnout. Vypadal by takto.

Rozložení půměrných mezd s vynesením mzdy 150 tisíc / měsíc (zdroj: ČSÚ)

Rozložení půměrných mezd s vynesením mzdy 150 tisíc / měsíc (zdroj: ČSÚ)

Zde už je vynesena i nejvyšší příjmová skupina z tabulky. Obrázek ukazuje, jak hodně je uvedená tabulka mimo.

Někdo by mohl namítnout, že graf znázorňující rozložení mezd se vztahuje na zaměstnance a ne na OSVČ. Zde je tedy další graf, ze kterého si můžeme učinit obrázek o tom kolik vydělávají OSVČ ve srovnání se zaměstnanci.

Průměrný roční čistý příjem domácnosti podle postavení osoby v čele (zdroj: ČSÚ)

Průměrný roční čistý příjem domácnosti podle postavení osoby v čele (zdroj: ČSÚ)

Jak je z grafu vidět domácnosti, kde je hlava rodiny OSVČ mají roční čistý příjem okolo 160 tisíc. Graf zahrnuje příjem domácnosti ne osoby, čili průměrný příjem OSVČ jistě nepřesahuje tuto hranici, protože domácnost může mít i jiný příjem (druhý partner, dospělé děti). 

Pokud si znovu prohlédnete tabulku ČSSD z úvodu tohoto článku, tak tabulka začíná čistým příjmem OSVČ 314 tisíc. Což je dvojnásobek průměrného příjmu OSVČ! Další uvedené příjmové skupiny jsou 530 tisíc a 1 555 tisíc. Z toho je vidět v jakých kruzích se pan inženýr Mládek a pan expert Potůček pohybují. Opravdu je někdo s tak zkresleným viděním světa schopen nabídnout řešení pro spodních 90% obyvatelstva?

Z posledního grafu také plyne postavení OSVČ vůči zaměstnancům. Vydělávají více než nižší zaměstnanci, ale méně než vyšší zaměstnanci. Zaměstnanci jim tedy nemají reálně co závidět, jakkoliv se ČSSD tento dojem snaží vzbudit.

Čí zájmy tedy ČSSD hájí tabulkou uvedenou v úvodu tohoto článku? Zájmy zaměstnanců ani OSVČ to očividně nejsou, protože obě tyto skupiny mají příjmy poloviční než nejnižší příjmová skupina použitá v tabulce. Tabulka, kterou ČSSD použila zahrnuje 20% osob s největšími příjmy a jak dokazuje poslední graf, do této skupiny OSVČ, ale ani zaměstnanci rozhodně nespadají.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


devět + = 16