Skip to content

OSVČ na HPP není 0,99, ale jen 0,65 mil.

V antiparazitickém odboji se běžně používá argument, že zaměstnanců jsou 3,5 milionů a živnostníků 0,99 milionů. V tomto poměru jsou srovnávány výběry daní ap. 

Nesmyslnost tohoto údaje odhalili mnozí diskutující, když při vydělení vybraného zdravotního pojištění od OSVČ tímto počtem vyšla částka nižší, než minimální výše tohoto pojistného.

Tento údaj je totiž silně zavádějící!

Údaj 0,9 mil. totiž zahrnuje i osoby, které nevykonávají živnostenskou činnost jako hlavní pracovní činnost, ale všechny „osoby, které aspoň po část kalendářního roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost“ (http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/prehled-o-prijmech-a-vydajich.htm). Zahrnuje tedy i čerstvé maminky na mateřské, které dříve podnikaly. Podnikatele kteří zahájili nebo ukončili činnost v průběhu roku. A v neposlední řadě spoustu osob, které vykonávají živnost jako vedlejší pracovní poměr. 

Těchto osob je velké množství. Jsou to lidé, kteří chodí do práce jako běžní zaměstnanci. Kde stejně jako ostatní neparazité platí běžné daně ze zaměstnání. A na vedlejšák si přivydělávají jako OSVČ. O tom jaký je jejich výdělek z této vedlejší činnost svědčí to, že si stále drží zaměstnání jako hlavní pracovní poměr. Jejich příjmy ze živnostenské činnosti jistě nejsou takové, aby je uživily. Osobně se domnívám, že to je „nula od nuly pojde“. Tyto osoby, a není jich málo, zkreslují jakoukoliv statistiku, protože se snadno dostanou do ztráty nebo na nulu. 

Kolik je tedy OSVČ na HPP? 

V roce 2011 byl celkový počet osob povinných podat přehled na Českou zprávu sociálního zabezpečení 1 001 764. Z toho ale pouze 649 990 vykonávalo živnost na hlavní pracovní poměr! (zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-03-02-pres-milion-osvc-ceka-podani-prehledu-za-rok-2011.htm tablkač.2) 

V roce 2013 je počet OSVČ povinných podat přehled 994 088. (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-03-04-cssz-pripomina-osvc-terminy-odevzdani-prehledu-za-rok-2012-a-dalsi-povinnosti.htm) Počet osob, které vykonávaly živnost jako HPP nyní samozřejmě není znám (pozná se až z podaných přehledů). Proto můžeme pouze extrapolovat za použití přímé úměry. 649 990 / 1 001 764 = 0,65. A nyní 994 088 x 0,65 = 646 157

Počet OSVČ na hlavní pracovní poměr v roce 2012 tedy byl přibližně 646 tisíc!

Tento údaj navíc zahrnuje i ty, kteří v průběhu roku své podnikání přerušili, zahájili nebo ukončili (= nepodnikali celý rok) 

Jedná se samozřejmě jen o odhad, ale tak jak tak si troufám tvrdit, že je tento odhad daleko blíže pravdě a je daleko korektnější pro srovnávání než údaj 0,99 mil. 

Z toho logicky plyne, že 347 391 OSVČ vykonávalo samostatnou činnost ve VPP (994 088 – 646 157 = 347 391), kde dosahuje nízkých příjmům a z toho plynoucích nízkých daní i odvodů (ty ale platí jako zaměstnanci ze svého HPP). 

A jaký to má dopad pro srovnávání? Nevhodně uváděný poměr 35:9,9 je třeba nahradit za poměr 35:6,5 (resp. 3,5 nahradit za 5,4) Jinými slovy na jednoho živnostníka v HPP nepřipadají necelí 3,5 zaměstnanci, ale 5,5. Pokud například někdo uvede, že za daně od OSVČ se vybralo 35 mld, pak pro srovnání se zaměstnanci je tento údaj třeba vynásobit 5,5x nikoli jen 3,5x. Pro zajímavost rozdíl je 193 mld versus 123 mld.

Výběr daní ale nelze srovnávat z toho důvodu, že výběry za OSVČ jsou zkresleny o osoby, které nepodnikaly celý rok. Výše uvedený počet totiž zahrnuje i ty podnikatele, kteří v průběhu roku podnikat teprve začali nebo naopak skončili. O tom, že mnoho živnostníků v tyto nešťastné časy končí snad nemůže být pochyb.

One Comment