Skip to content

Trocha světla do zasněžených Velikonoc

Člověk má často tendenci propadat pesimismu nad vývojem společnosti. Pesimismus je negativní rozpoložení mysli, které slouží temným silám a posiluje je. Proto se zkusme na ten náš svět vezdejší podívat trochu optimisticky a vlijme si pár hřejivých, světlých paprsků do dnešních mrazivých dnů.

Dnešní svět má řadu nedostatků. Vypadá to, jakoby vše bylo čím dál horší. Ale je to tak ve skutečnosti? Podívejme se na svět v dlouhodobějším měřítku.

Po roce 1992 se u nás začínají prosazovat práva zvířat. Není tak dávno doba, kdy týrání zvířat nebylo trestným činem a bylo jen věcí majitele zvířete jak se k němu chová.

1988 … Koho by v Československu napadlo, že do dvou let se dočkáme zrušení vedoucí úlohy KSČ, svobodných voleb, disidenta Havla na hradě? Svobodné volby a demokracii považujeme dnes za samozřejmost. Ale ještě nedávno to tak nebylo.

1971 ve Švýcarsku bylo uzákoněno volební právo žen. Předtím tam ženy volit nemohly. Stejně jako v mnoha jiných zemích muselo být toto právo prosazeno. Postavení žen ve společnosti se v dlouhodobém měřítku zlepšuje. Pro srovnání v Portugalsku bylo volební právo žen uzákoněno v roce 1976, v Lichtenštejnsku v roce 1984! Opravdu se nejedná o překlepy. V Československu 1920, v Rusku 1917, Nový Zéland 1893, Katar 1999.

Konec roku 1968 … Koho by v Československu napadlo, že to je opravdu jen zlý sen, ze kterého se jednou probudíme. Trvalo to hrozně dlouho. Ale nezapomínejme na to, že ještě před 23 lety byla na našem území rozmístěna sovětská okupační vojska. Naše země byla pod vojenským vlivem jiné země, byla daleko méně suveréní než dnes.

Ještě v roce 1955 byla v USA zatčena černá žena za to, že neuvolnila v autobuse místo bílému muži. Dnes je v USA černý prezident ve svém druhém volebním období.

Před tím vším se lidstvu podařilo zbavit se jednoho šílence s knírkem. Jednalo se ale o daleko širší změnu. Hitlerismus vyrůstal ze stejných základů jako tzv. eugenické hnutí, které bylo v té době velmi populární i v USA. Společně s hrůzami druhé světové války tak skončil nejen hitlerismus, ale i eugenika. A otevřely se dveře konci rasismu a rasové segregace v USA, JARu a jistě i jinde.

1907 v tomto roce bylo u nás zavedeno rovné všeobecné volební právo pro muže. Do té doby sice mohli volit všichni muži starší 24 let, ale jejich hlasy si nebyly rovny. Váha hlasu byla větší u bohatších. Ženy (až na vyjímky) v této době ale ještě volit nemohly, ty si musely počkat do roku 1920.

1865 zrušeno otroctví v USA.

A to jsme jen nahlédli 150 let zpět. Svět se nezhoršuje, ale zlepšuje. Pravda je, že občas zaškobrtne, občas si nabije ústa, ale v celkovém měřítku se stále více a více prosazují práva bytostí. Lidská práva a nyní i práva zvířat. Takže je stále světlejší a světlejší.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


4 − dva =