Skip to content

Může v ČR mít každá rodina hektar půdy?

Série knih s názvem Zvonící cedry Ruska propaguje myšlenku, že by každá rodina měla mít svou vlastní půdu o rozloze alespoň jednoho hektaru. Na této půdě rodina žije a pěstuje si zde potraviny a případně částečně i otop. Tomuto útvaru se pak říká rodový statek. Skupina rodových statků se nazývá rodovou osadou. Tyto rodové osady údajně v Rusku vznikají v nemalém množství. U nás mají mnoho sympatizantů najdete je pokud budete googlovat „rodový statek“, případně „Anastazie“ – což je ústřední postava uvedené serie knih.

Rozloha jednoho hektaru je dána tím, že je považována za nejmenší možnou rozlohu pro to, aby si na ní běžně velká rodina vypěstovala vše co potřebuje. U nás někdy v diskuzích vyvstává otázka, jestli by bylo možné, aby v naší maličké zemi mohla každá rodina mít svůj hektar, pokud by ho všichni chtěli. Zda je u nás tolik zemědělské půdy.

Pojďme se tedy podívat na statistiku.

Podle statistické ročenky pro rok 2012 u nás bylo v roce 2011 celkem 4 180 620 domácností.

Podle téhož zdroje zde v roce 2011 bylo celkem 4 229 000 hektarů zemědělské půdy. Z toho orná půda 3 000 000, chmelnice 10 000, vinice 19 000, zahrady 163 000, ovocné sady 46 000, trvalé travní porosty 989 000.

Závěr: Ano, matematicky je možné, aby každá rodina měla 1ha půdy a ještě nám 48 tisíc hektarů zbude. Naše maličká země je maličká tak akorát.

Navíc je ještě v nezemědělské půdě 2 660 000 ha lesních a 163 000 ha vodních ploch. Lesní plochy by bylo možné také částečně využít, protože každý rodový statek má obsahovat kousíček lesa.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


× 9 = osmnáct