Skip to content

Proč Češsko a Českové?

Občas mi někdo píše, ať si opravím překlep ve slově Češsko v podtitulku. A nebo že mám někde v článku Česk místo Čech.

Milí zlatí, nejedná se o překlepy. Jen prostě nemám rád patvar Česko, který mi zní hloupě. Zřejmě pro svou dvojnásobnou nesystematičnost. Pokud vás zajímá proč, rád vám to zde vysvětlím.

Při odvozování přídavného jména od podstatného, které končí souhláskou -ch by správný tvar koncovky měl být -chský. Tedy například:

  • valach => valachský
  • vlach => vlachský
  • čech => čechský

Protože se to (nejen) Čechům a Moravanům hůře vyslovuje, došlo k samovolné jazykové transformaci u těchto slov tak, že se „ch“ nahradilo za „š“. Koncovka tedy je -šský místo -chský. A máme proto vlašský ořech místo vlachského a valašskou vesnici místo valachské. Na základě tohoto principu tedy přídavné jméno odvozené od slova Čech je češský. Koneckonců přinejmenším v některých jiných slovanských jazycích tomu tak opravdu je a český se tam řekne češský (Ruština, Srbština, …). Za správné tedy považuji:

  • valach => valašský
  • vlach => vlašský
  • čech => češský

Slovo češský mi zní velmi přirozeně neboť zapadá do systému jakým se slova tvoří nejen v češtině, ale i v jiných slovanských jazycích.

Někdy, někde, někoho, bůhví proč napadlo, že zjednoduší přídavné jméno češský ještě více na český. A ujalo se to. Omlouvám se, mně to ale zní nepřirozeně. Už proto, že podle stejné logiky bychom pak měli říkat i valaský či vlaský. Tato přídavná jména by podle mě měla patřit k jiným podstatným jménům. Konkrétně česk, valask či vlask.

Bohužel z tohoto nepřirozeného slova český bylo dále odvozeno slovo Česko. To se začalo používat po rozpadu Českoslovenka. Tehdy to mnoha lidem přišlo nepřirozené, zrovna tak jako mě. Zkrátka a dobře patřím k rebelům, kteří slovo Česko pro označení České republiky neuznávají.

V jisté nadsázce tedy často hovořím o tom, že nevím kdo je Česk, ani kde je jeho země Česko. Znám jen svou zemi Češsko, kde žijí převážně Češi a Moravané. Proto je v podtitulku webu „Češsko očima …“. A v jisté narážce na hloupý tvar Česko občas hovořím o Češích jako o Čescích (odvozeno od Česko).

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


2 × devět =