Skip to content

Jak šetří stát?

Máme za sebou asi 5 let krize s dvojtým dnem. Jak se s krizí popraly soukromé firmy, to snad všichni víme dobře. Kdo by byl na pochybách, tak stačí pohled do výloh obchodů, kde místo zboží vysí cedule s nápisem: „K pronájmu.“

Krize dopadla na soukromý sektor tak tvrdě, že spousta podnikatelů zkrachovala. A ti ostatní museli škrtat, kde jen mohli. Každý rozumný podnikatel nejprve šetří na všem jiném, než přistoupí k propouštění. Zapracovaní zaměstnanci jsou totiž pro každou firmu to nejdůležitější. Přesto víme, že mnoho podniků muselo propouštět. A často ve velké míře. Myslím, že u malých a drobných podnikatelů nejsou žádnou vyjímkou případy, kdy muselo dojít ke snížení počtu zaměstnanců i o 50%.

A jak se odtučňovací kůra projevila u státu? Na základě údajů o státních rozpočtech na rok 2007 a 2013 jsem sestavil níže uvedenou tabulku. Tabulka zahrnuje jen jednu položku jejich rozpočtu a to „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“. Pokud by někdo byl na pochybách, tak částky jsou samozřejmě v tisících Kč.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč
 Kapitola státáního rozpočtu 2007 2013 rozdíl %
301 Kancelář prezidenta republiky 56 945 54 046 -5,09
302 Poslanecká sněmovna 362 442 335 421 -7,46
303 Senát 176 212 158 199 -10,22
304 Úřad vlády ČR 206 944 247 595 19,64
305 BIS 0 0 0
306 MZV 627 183 640 341 2,1
307 MO 11 858 609 10 227 092 -13,76
308 NBÚ 130 140 130 608 0,36
309 Kancelář Veřejného ochránce práv 43 773 48 080 9,84
312 MF 7 937 089 7 821 874 -1,45
313 MPSV 4 759 558 5 356 274 12,54
314 MV 25 818 839 22 120 690 -14,32
315 MŽP 568 161 589 397 3,74
317 MPMR (pro místní rozvoj) 202 706 314 686 55,24
321 Grantová agentura 18 430 44 174 139,69
322 MPO 586 862 674 743 14,97
327 MD 314 617 356 544 13,33
328 ČTÚ 155 977 164 360 5,37
329 MZ 1 895 555 1 749 991 -7,68
333 MŠMTV 414 812 785 934 89,47
334 MK 89 676 132 912 48,21
335 Ministerstvo zdravotnictví 1 127 854 1 001 855 -11,17
336 Ministerstvo spravedlnosti 10 051 041 10 297 283 2,45
338 Ministerstvo informatiky 56 875 0 -100
343 ÚPOÚ 37 192 44 464 19,55
344 ÚPV 79 244 75 615 -4,58
345 ČSÚ 537 909 507 660 -5,62
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 1 424 507 1 423 867 -0,04
348 Český báňský úřad 85 029 77 210 0
349 ERÚ 44 857 85 989 91,7
353 Úřad pro ochranu hosp. soutěže 49 456 95 299 92,69
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0 75 626 100
358 Ústavní soud 66 147 77 862 17,71
361 Akademi věd 45 352 37 766 -16,73
372 Rada pro rozhl. a televizní vysílání 22 620 23 910 5,7
374 Správa státních hmotných rezerv 117 538 119 651 1,8
375 Státní úřad pro jadernou bezp. 103 957 99 675 -4,12
376 GIBS 0 140 716 100
377 Technologická agentura ČR 0 29 184 100
381 NKÚ 265 641 239 004 -10,03
       
Celkem  70 339 749 66 405 597 -5,59

Poznámky:

  • Položky v tabulce nezahrnují odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.
  • Položky v tabulce zahrnují pouze výdaje na zaměstnance ve státních institucích. Všichni zaměstnanci veřejného sektoru nás přijdou daleko dráž (přibližně na 295 mld Kč + 34% odvody zaměstnavatele).
  • První tři položky nezahrnují platy prezidenta, senátorů ani poslanců.

Jak vidíme, tak ministerstva a státní úřady vydaly v roce 2007 na zaměstnance 70,3 mld Kč hrubého a v roce 2013 to bylo o 5,6% méně a sice 66,5mld.

Nějaká úspora tu je, ale vzhledem k tomu, čím si prošel soukromý sektor bych očekával smělejší výsledky. Někde okolo 20% až 30%. Zarážející jsou zejména některé případy, kde došlo k nárust v řádu desítek procent. Úřad vlády s 20% nárůstem moc solidárně nepůsobí. Tyto výsledky na mě příliš dobrý dojem neudělaly. Myšlenky na defenestraci mě při nich sice takřka nenapadají, ale přál bych si být spokojený.

Kladu si také otázku proč náklady na zaměstnance u Poslanecké sněmovny jsou 335 milionů za roku (nezahrnuje platy poslanců)? Co tam ti lidé dělají? Dokážu si představit, že 200 poslanců má 200 asistentů. Při průměrném úřednickém platu 25 tisíc to je jen 60 milionů. A co ten zbytek 275 milionů? Při průměrné mzdě by se jednalo asi o 900 dalších zaměstnanců. To tam mají vlastní armádu pro případ, že by rozhněvaný dav vzal Poslaneckou sněmovnu útokem?

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


sedm + = 11