Skip to content

Až dojde ropa nemusí být tak zle.

Hodně lidí propadá skepsi nad budoucností lidstva. Co se bude dít za pár let, až dojde ropa a zemní plyn? Problém není jen v tom, že nebudou pohonné hmoty. Ale zejména v tom, že 95% průmyslových hnojiv se vyrábí ze zemního plynu a bez těchto hnojiv naše pole úrodu nedají (protože jsou zničená). Lidé, kteří se nad tím zamýšlejí hlouběji, docházejí k závěru, že naše země (ani Země) není bez průmyslových hnojiv schopná uživit stávající populaci. Něteré odhady hovoří například o tom, že pole České republiky by dokázala uživit jen třetinu občanů ČR, pokud by stávající „fosilní“ hnojiva musela být nahrazena za statková (chlévská mrva ap.).

Další rozměr tragédii dodává ropa. Stačí si jen uvědomit jak moc ropu potřebujeme, než se jídlo vypěstuje a dostane na náš stůl. Pole se musí mnohokrát přejet traktorem, vypěstované plodiny se vozy převezou do skladu, pak do zpracovatelského průmyslu, odtud zase do supermarketů. A tam pak ještě zajedeme my autem. Ropa teče proudem, Země krvácí.

Hezký článek s podobnou tematikou je zde http://www.upramene.cz/energie/view.php?cisloclanku=2005121701.

Většina hrůzostrašných vizí vychází ze smrtícího koktejlu, kdy předpokládá, že ropa i zemní plyn dojdou přibližně současně.

Ropa a plyn zdaleka nedojdou současně.

Zásoby ropy jsou již jen na pár let. To je pravda. Ale zásoby zemního plynu jsou přinejmenším na 130  let. Z toho plyne, že lidstvo nebude současně čelit oběma krizovým situacím. Nejprve dojde ropa. Což bude velký problém. Ale ještě na dlouho nám zůstane zemní plyn, ze kterého vyrábíme průmyslová hnojiva. V době, kdy se bude lidstvo potýkat s přechodem z ropou poháněných strojů na jejich alternativy, nebude muset řešit problém nedostatku průmyslových hnojiv.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropn%C3%BD_vrchol

Jak velký problém bude, když ropa dojde.

Velký. To je jasné. Na druhou stranu již se objevují alternativní zdroje energie. Ty budou moci ropu z velké části nahradit. Již například existuje traktor poháněný palivovými články. Palivový článek je zařízení, do kterého lze uložit energii a poté ji z něj čerpat. Zdrojem energie přitom může být ledacos, např. fotovoltaika, vítr, jaderná energie atd. Objevují se také zcela nové technologie výroby energie.

Přechod na pohonné systémy bez ropy bude do jisté míry obtížný.

Stěžejní otázkou je, zda bude ropa docházet postupně nebo dojde „z ničeho nic“. Odpověď na tuto otázku není tak jasná, jak by se mohlo zdát. Situaci komplikují největší producenti ropy, kteří již několik desítek let uvádějí stále stejné množství ropných zásob. Každý rok předávají agenturám stejná čísla, kolik milionů či miliard barelů mají ještě v podzemí. Jejich motivace není příliš jasná. Teoreticky by se mohlo stát, že by ze dne na den sdělili: „Ropa už není“. Tento scénář by samozřejmě byl pro západní civilizaci extrémně nepříznivý. Musela by se spolehnout jen na své zásoby ropy a urychleně přejít na alternativní pohony.

Pokud bude ropa docházet pozvolna, tak jak tomu zatím vše nasvědčuje. Pak si myslím, že díky postupnému zdražování ropy bude docházet k postupnému přechodu na alternativní zdroje. A že přechod bude víceméně poklidný. Nicméně množství energie, které nyní získáváme z ropy jak tak obrovské, že při její náhradě jinými zdroji by život podle stávajících zvyklostí byl velmi drahý. Proto bude zřejmě muset dojít k velkým změnám v chování lidí. Například budeme muset omezit zaoceánské transporty potravin. A zřejmě i vnitrokontinentální a vnitrostátní transfery. Přechod k lokální produkci tak bude nejen rozumný, ale zřejmě i nutný. To vše přinejmenším do doby, než zvládneme termojadetnou fúzi. Pak bude po problémech s energií na dobro.

A když dojde plyn?

Kdyby ze dne na den došel plyn, byl by to megaproblém. Protože z plynu se vyrábějí průmyslová hnojiva, která jsou nutná k zemědělské produkci. Proto by naším největším problémem bylo zajištění potravin. Myslím, že stávající svět by si s tím neporadil.

Naštěstí doba kdy dojde zemní plyn je ještě hodně vzdálená a lidstvo dávno před tím bude čelit nedostatku ropy. Proto naší potomci jistě situaci nepodcení a zavčas přijmou nutná opatření: snížení populace, přechod na statková hnojiva.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


9 × = osmdesát jedna