Skip to content

Nepodmíněný základní příjem

Nepodmíněný základní příjem – ničím nepodmíněný paušální, měsíční příjem, pro každého občana. Chcete-li: renta vyplácená každému. Bez ohledu na to jestli pracuje, studuje nebo jen „leží za pecí“. V takové výši, aby umožňoval příjemci přežít.

Myšlenka je to na první pohled silně utopická, na druhý méně a na třetí docela rozumná. Zvu Vás tedy ke druhému a třetímu pohledu.

Jak přesně by to fungovalo

Každý dospělý nad 18 let by dostával tento základní plat (uvažujme například 6 000 Kč) bez ohledu na to co dělá nebo nedělá. Nemusel by o něj nikde žádat, měl by na něj automatický nárok. Co se dětí týče, zde propagátoři tohoto systému myslím nejčastěji navrhují pro každé dítě 1/2 toho co dostává dospělý. V našem příkladě tedy 3 000 Kč.

Takže úplná rodina s jedním dítětem by tak měla základní nepodmíněný příjem 15 000 Kč. Rodina se dvěma dětmi 18 000 atd.

S tímto modelem mám trochu problém, protože by si někdo mohl pořídit 10 dětí, žít z jejich dávek a o děti se pořádně nestarat.  Možná by stála za úvahu tato modifikace: Ten dospělý, který by byl rodičem by pobíral o 50% víc. Přičemž těch 50% by byla platba pro všechny jeho děti.

Jaký je pro to důvod

Zavádění strojů, automatizace a robotizace výrob vede k tomu, že je potřeba zaměstnávat stále méně lidí. Ukázkovým příkladem je zemědělství. V roce 1929 pracovalo u nás v zemědělství 35% obyvatel, zatímco dnes to jsou pouhá 3% (zdroj). Podobný osud čeká průmysl. Zůstanou jen služby (které přímo nevytvářejí hodnoty) a sociální dávky.

Lidstvo se prostě dostalo na takovou úroveň vědecko-technického rozvoje, že jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby se začalo osvobozovat od práce. Kdy velkou část produkce již nyní obstarávají stroje. Již dnes práce pro lidi ubývá. A protože jsme uvízli v modelu společnosti, který byl vytvořen v době průmyslové revoluce (nárůstu potřeby práce) – máme s tím spoustu problémů.

Jeden z problémů je například vytváření zbytečných pracovních míst. Například přebujelost veřejné správy. Kde naše maličká země zaměstnává armádu jednoho milionu zaměstnanců. K čemu? Průměrná superhrubá mzda zaměstnance ve veřejné správě je 34 225 Kč. Jeden nezaměstnaný přijde stát na 10 000 Kč. Pokud bychom zbytečné zaměstnance z veřejné správy propustili (a oni zůstali nezaměstnaní), pak by na každém z nich stát ušetřil měsíc co měsíc 25 000 Kč. Náklady na jednoho zbytečného úředníka jsou takové, jako na 3,5 nezaměstnaných. Navíc dělá zbytečnou práci, která aby se odůvodnila, tak se vymýšlí nejrůznější předpisy, nařízení, kulatá razítka – což komplikuje život ostatním. Nebylo by pro všechny lepší, kdyby takoví lidé raději zůstali doma a pobírali dávky?

Z úbytku práce bohužel plyne i logický důsledek, že ubývá možností jejího zdanění. Přitom právě daně z práce a odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů činí největší příjem státního rozpočtu. Stroje tyto odvody neplatí. Proto je tlak na zvyšování zdanění práce, který je ale kontraproduktivní a vede k hospodářské stagnaci nebo propadu. Vytváří nespravedlivý přístup, který nemůže být napraven. Vznikají tlaky a třecí plochy ve společnosti. Viz. nedávno OSVČ vs zaměstnanci nebo bohužel již dlouhodobě mladí vs důchodci. To vše proto, že máme zastaralý model společnosti v nové realitě.

Bylo by to možné?

Už dnes je situace taková, že jen 35% obyvatel produkuje hodnoty. Další žijí z toho, co tihle vydělají. Takže nějaký prostor pro vyplácení nepodmíněného základního příjmu očividně je.

Už dnes dostává 65% našich obyvatel peníze, jejichž hodnotu vyprodukoval někdo jiný.

Osobně jsem si spočítal (možná chybně), že náš státní rozpočet by již nyní umožňoval vyplácet nepodmíněný základní plat ve výši asi 4 000 Kč každému a to při zachování stávající výše starobních a invalidních důchodů. A bez jakýchkoliv dalších změn v daních, odvodech ap. Své výpočty zveřejním.

Pokud by bylo přikročeno k dalším krokům, jako například ke zrušení daní a jejich náhrady za DPH, ale i jiným, pak by zřejmě bylo možné tuto částku zvýšit asi na dvojnásobek. Uvažujme tedy dále.

Kdo by pak pracoval?

V průzkumech odpovídá 60% lidí, že by i při tomto poplatku dále pracovali. 30%, že by si nejdřív odpočinuli a pak by zase něco dělali, ale možná ne v takové míře jako nyní. Jen 10% uvádí, že by nepracovalo. Na otázku jak si myslí, že by to bylo u ostatních, odpovídá 80% lidí že by nepracovali. Přitom vyšší procento (60 + 30 = 90%) v otázce směřované k nim samotným odpovídá, že by pracovali. V našich srdcích je zaseta velká nedůvěra k ostatním.

Mnoha lidem by základní plat jednoduše nestačil a pracovali by dál.

Nepodmíněný základní plat není myšlen jako náhrada příjmu. Ale jako jistota pro každého a jako náhrada sociálních dávek. V konečné fázi i důchodů (až by dosáhl jejich výše). Takže by umožňoval skromný život i s výdaji na kulturu. Rozhodně se nemá jednat o částku ze které v pohodě vyžije mladá rodina s dětmi v centru Prahy. Ale rodina, která žije na venkově a produkuje si mnoho věcí sama by již z této dávky žít mohla. Proto základní plat není řešení pro život bez zaměstnaní pro každého. Pořád bude spousta lidí, kteří budou chtít hezká auta, velké domy a spoustu jiných věcí. To základní plat samozřejmě neumožní. A tito lidé budou rádi pracovat.

Umožní ale lidem nesetrvávat v zaměstnání, kde se jim nelíbí. Například taková zaměstnání, kde vedení vytváří takový tlak, že se lidé bojí si odskočit na toaletu. V takových situacích by mohl člověk s prací praštit a hledat lepší. Takže by to vedlo i k jisté kultivaci některých asociálních zaměstnaneckých poměrů.

Kdo by dělal podřadné práce?

Žádná práce není podřadná. Každá práce je důležitá pro chod společnosti. Jsou ale práce hůře hodnocené a svou náplní nepříjemné. Zde by logicky muselo dojít ke zvýšení mezd. A to by jistě bylo správné. Dnes jsou tyto práce nuceni vykonávat lidé, kteří nemají jinou možnost. Jsou novodobými otroky. A to bychom snad mohli chtít změnit, když už jsme na počátku třetího tisíciletí.

Podpořte tuto myšlenku

Zde http://basicincome2013.eu/ubi/cs/ je petice Iniciativy Evropských občanů za nepodmíněný základní příjem. Pokud nasbírají dostatek podpisů, bude muset Evropská komise tento návrh pečlivě prozkoumat. Statistiky počtu podpisů jsou zde http://basicincome2013.eu/ubi/counter/.

EDIT: Zajímavý nový článek Šest tisíc korun měsíčně pro každého. Zničí garantovaný příjem od státu motivaci k práci?

 

10 Comments