Skip to content

Pád Atlantidy 2

Po mnoha peripetiích, na troskách bájné Atlantidy vyrostla nová říše. Nová Atlantida, kterou dnes nazýváme euroatlantickým prostorem. Tedy zejména Evropa a USA. Sice se nejedná o říši v pravém slova smyslu se společnou politickou reprezentací ap. Ale jde o geopolitické uskupení, které zastává stejné hodnoty a spolupracuje v jejich prosazování. Žije stejným způsobem a podobně se chová i ke svému okolí a životnímu prostoru. Je zajímavé, že se rozkládá v okolí Atlantického oceánu, tedy okolo místa, kde dříve bývala (nebo nebývala) Atlantida. Když už se nám tedy podařilo vybudovat Atlantidu 2, pojďme se podívat, jaké má vyhlídky do budoucna.

Současnost

Člověk v Atlantidě 2

Člověk v Atlantidě 2 je zpravidla odduševnělá bytost, prahnoucí po materiálních hodnotách, pro jejich dosažení schopna takřka čehokoliv. Bohužel většina lidí nejsou geniálními podnikateli, ani zločinci, aby dosáhli takového jmění, aby zajistili všechny své domělé potřeby. Proto se člověk v Atlantidě 2 neustále za něčím pachtí, honí, dře. Neodpočívá, nevěnuje se sobě a svým blízkým. V důsledku toho prožívá psychickou nepohodu, vztahové konflikty, konflikty sám se sebou. Jeho duše není zdravá a přináší mu nemoci.

Prostředí ve kterém Atlantiďan 2 žije

V honbě za ziskem to náš milý Atlanťan dotáhl až tak daleko, že si otrávil životní prostředí. Proto na něj prší kyselé deště, které způsobují kyselou spodní vodu. Tu pak pije. Všichni víme, že asi 70% našich těl je tvořeno vodou. A jistě nikoho nepřekvapí, že voda v našem těle by neměla být ani kyselá, ani zásaditá, ale neutrální. Tím, že pijeme kyselou vodu, tomu nepomáháme.

Protože jsme to dotáhli opravdu daleko, tak nemáme nouzi o vydatnou, kalorickou stravu. V důsledku toho nejen tloustneme, ale ještě více zakyselujeme svá těla, protože rozkladem stravy bohaté na tuky a uhlohydráty vznikají kyseliny. Naše těla jsou tak silně překyselena, že nedokáží všechny tyto kyseliny zneutralizovat a odvést z těla. Proto je ukládají do tkání. V důsledku toho vznikají nemoci. Podle některých v podstatě všechny, které dnes lidstvo trápí, včetně rakoviny.

Zdroje

Moderní člověk Atlantský postavil svůj úspěch na spotřebovávání neobnovitelných zdrojů. Jako jsou ropa a zemní plyn. Převážně si již uvědomuje, že mu tyto zdroje docházejí. Většinově si ale zatím neuvědomuje, že z jednoho z těchto zdrojů vytváří všechnu svou potravu. Umělá hnojiva se z 90% vyrábějí ze zemního plynu. Svá pole jsme přitom tak zdevastovali, že bez umělého hnojení dávají jen zanedbatelnou úrodu. Až plyn dojde, bude se lidstvo muset vrátit ke statkovým hnojivům, kterých ale nikdy nebude takové množství, aby nahradily adekvátní množství umělých hnojiv. K uživení takového množství zvířat bychom totiž potřebovali další planety. Až Atlanťanovi dojde zemní plyn, bude trpět hladomorem a bude muset počet obyvatel zredukovat na třetinu až desetinu.

Takže jaká je budoucnost nás, novodobých Atlanťanů?

Bohužel, podle hesla: Co jest uvnitř, jest i vně. Atlanťané jsou vnitřně zkažení, života neschopní. Svou životaschopnost nahrazují čerpáním neobnovitelných zdrojů ze svého okolí. Jakmile jim dojdou, Atlanťané vyhynou. S nimi padne i jejich říše.

Šlo by něco dělat?

V omezené míře ano. Zřejmě nikdo nevymslí řešení jak udržet stávající způsob života pro stávající počet obyvatel. Řešení spočívá v jeho opuštění a redukci počtu obyvatel. Potřebná jsou následující opatření.

1) Redukce počtu obyvatel aspoň o třetinu

Prvním opatřením je významná redukce počtu obyvatel. Zatím ještě máme čas to řešit humáními, bezbolestnými metodami. Jako například větší podporou rodin se dvěma a méně dětmi. A znevýhodněním početnějších rodin. V této souvislosti je zajímavé, jak evropské politické reprezentace postupují velmi chybně ve vztahu ke klesající porodnosti. Měly by tento fakt vítat jako pozitivní trend potřebný k přežití naší civilizace, místo toho hledají protiopatření.

Pokud budeme s redukcí obyvatelstva čekat ještě několik desetiletí, pak již naši civilizaci zachrání jen válka, v jejímž důsledku by značná část populace zahynula. Nebo to dotáhneme až do hladomoru, kdy se populace zredukuje sama tím, že vymře hladem, nemocemi na podvýživu a terorem, který rozpoutají hladoví proti méně hladovým.

Lidé, kteří se zabývají permakulturou a trvalou udržitelností si lámou hlavu výpočty kolik obyvatel je naše země schopna uživit bez umělých hnojiv. Optimistické výpočty docházejí k závěru, že počet obyvatel ČR by bylo potřeba snížit minimálně o třetinu (tedy o tři miliony = tři Prahy).

2) Permakultura

Druhým opatřením je přechod na permakulturní hospodaření. Tedy hospodaření, které je permanentní = trvalé. Dnes se již obsah tohoto pojmu rozšiřuje z původního zemědělství na hospodaření obecně. Permakulturní přístup k životu je takový, že staví jen na obnovitelných zdrojích. A významně preferuje lokální zdroje (aby omezil transporty).

3) Změna životního stylu

Z předchozího odstavce plyne logicky i změna životního stylu. Jedním z dobrých principů permakultury je to, že by se produkty (tedy i potraviny) měly vyrábět tam, kde se konzumují.

a) Atlanťané by se měli přestěhovat zpět z měst do vesnic a každá rodina by si měla alespoň část potravin pěstovat sama. Bez použití chemických hnojiv a chemických prostředků obecně. Koneckonců, chtějí-li žít zdravě, tak jim ani nic jiného nezbývá. Protože potraviny dodávané do obchodů jsou na pohled sice hezké, ale uvnitř velmi nekvalitní. Jsou plné chemie, sklízejí se nedozrálé ap. Jak bude postupovat krize naší civilizace, bude se to jen zhoršovat. Ne každý si může dovolit kupovat drahé eko a bio produkty. Je levnější si je vypěstovat. Je to i zábavnější a příjemné.

b) Je potřeba změnit naše nitra. Starého psa novým kouskům nenaučíš. Ale starý člověk by měl dokázat vychovat své děti ne k obrazu svému, ale k lepšímu než je on sám. Protože je moudrý a když se zamyslí, zjistí co v jeho výchově bylo špatně. Naše děti bychom měli naučit tomu, aby alespoň věděly, že materiální hodnoty je nikdy neuspokojí. Protože „střílí vedle“. Lidé vždy po něčem prahnou. Až toho dosáhnou, na chvíli je to uspokojí a pak zase prahnou po něčem jiném. Je to lidská přirozenost, bohužel. Ale moudří lidé již vědí, že to je nikdy nekončící kolotoč. A pokud je to tak, proč se toho účastnit? Tím spíš, když to, že prahneme po něčem co ještě nemáme v nás vyvolává psychickou nepohodu a ta přináší nemoci.

Nevidíme jak to je sebevražedné. Naučme to aspoň naše děti. Knihy jako Slovo Buddhovo nebo Takzvané zlo by měly být povinnou četbou na základních školách a jejich obsah by se měl dětem vysvětlovat.  Proč právě tyto dvě knihy a kdo je napsal? Protože obě ukazují lidskou přirozenost. První je sestavena z citací samotného Buddhy (Gautama Siddhárty, tj. ten kdo je obecně rozuměn pod označením buddha). Buddhismus ukazuje a vysvětluje proč je člověk materiálními hodnotami trvale neuspokojitelný. Z našich dětí nemusejí být buddhisté, ale tuto filozofii by měly znát, stejně jako křesťanství. A druhou knihu napsal nositel Nobelovy ceny Konrád Lorenz. Pozoroval zvířata. Založil nový vědní obor. Kniha Takzvané zlo je jen o zvířatech a o tom jak se k sobě chovají. Je však poučná pro pochopení toho, proč jsou na sebe lidé často zlí. Umožní člověku rozpoznat v sobě živočišné pudy a tendence a snáze je pak potlačit.

4) Omezení spotřeby neobnovitelných zdrojů

Atlanťané by se také sami měli rozhodnout svévolně trvale omezovat spotřebu neobnovitelných zdrojů ještě dříve než začnou docházet. To nás přinutí hledat cesty, jak se bez nich obejít.

Předpověď

Máme stručnou analýzu situace. Máme stručný nástin řešení. Pojďme se pokusit předpovědět jak to vše dopadne. K lepší předpovědi nám ještě chybí dvě drobné ingredience: předpoklady a zkušenost. Podívejme se tedy na ně.

Přepdoklady

Jaké mají Atlanťané přepdoklady pro vyřešní krize své civilizace? Obávám se že otřesné! V celém euroatlantském prostoru vládnou politické reprezentace, které řeší jen svoje vlastní potřeby. Osud země a jejích obyvatel je zajímá jen tehdy, je-li to předmětem jejich volební kampaně. Po volbách na to zapomenou a dělají něco jiného. Viz. například naše poslední vláda, nejhorší za poslední desetiletí. Ve volbách slibovala, že nebude zvyšovat daně a zadlužení země. Daně vzrostly. Zadlužení země vyskočilo téměř na dvojnásobek (za tři roky!).

Bohužel politická reprezentace je nositelem moci, která má sloužit ke správě země a k řešení podobných potíží, o kterých je tento článek. A tak Atlanťané nemají nástroj k řešení krize! Nejen této.

Zkušenost

Zkušenost nám dává poněkud lepší vyhlídky. Je taková, že stále víc a víc lidí si uvědomuje všechny výše uvedené problémy. Stále více lidí se stěhuje na venkov, kde eko-bio-perma-hospodaří. Tzn. existují lidé, kteří si uvědomují stav i řešení a realizují je.

A nyní již k samotné předpovědi

Je zřejmé, že revoluce přechodu z industriální, neobnovitelné zdroje spotřebovájící, společnosti k permakulturní proběhne živelně a na bedrech jedinců. Politická reprezentace zřejmě neudělá nic pro podporu tohoto přechodu. Ba naopak bude svou nekompetentností a neschopností činit nevědomě kroky proti tomu. Již dnes tomu tak je. V ČR je poměrně hodně lidí, kteří by si chtěli koupit několik hektarů zemědělské půdy. Uprostřed tohoto pozemku si vybudovat dům a zde žít. Myslíte si: „žádný problém“? Chyba lávky. Tohle v ČR nejde a mnoho lidí je tím frustrovaných, protože nemohou žít podle svých představ. Postavit obytný dům uprostřed zemědělské půdy není možné. Zato vyjmout několik hektatrů z půdního fondu a postavit tam obchodní centrum, to jde (money, money).

Mylím si, že můžeme oprávněně předpokládat, že část populace učiní výše popsané potřebné kroky. A zajistí tak svým rodinám několikagenerační přežití. Díky zdravějšímu životnímu stylu a lepšímu přístupu k (zdravým) potravinám budou tito lidé moci mít více dětí a budou zdravější než zbytek populace. Budou se dožívat vyššího věku a budou mít více energie pro práci. Zkrátka a dobře stanou se tou evoluční odchylkou, která nakonec zvítězí a přenese Atlantidu do nové éry.

Zatím nevyřčenou otázkou je, co se bude dít v době, kdy začne docházet zemní plyn. Spolu s ním totiž dojdou umělá hnojiva a tudíž i potraviny pro široké masy populace. Je těžké odhadnout, kdy k tomu dojde. Dnes se udávají zásoby zemního plynu asi na 100let. Zásoby ropy jsou druhá neznáma, ale předpokládá se, že již dočerpáváme zbytky a tak je to záležitost následujících let, možná jednoho, dvou desetiletí. Problém vidím v tom, že poté co dojde ropa, začnou lidé využívat zemní plyn k pohonu spalovacích motorů a tím se doba na kteoru máme zemní plyn podstatně zkrátí. Obávám se, že vše směřuje k Nostradamem předpovězené době „konce“ světa někdy okolo roku 2075.

Buďme optimisté a doufejme, že k hladomoru způsobonému ztrátou zemního plynu dojde až v roce 2075. V tom okamžiku dojde k absolutnímu pádu naší civilizace. Část lidí pomře hlady, část v důsledků nemocí. Největší část zřejmě v důsledku násilných činů. Toto období bude velmi brutální, ale nemusí být dlouhé, protože o hladu člověk dlouho nevydrží. Nakonec přežije to, co využije ony rodinné a rodové statky. V mnoha případech to jistě nebudou potomci těch, kdo je dnes zakládají, ale někdo, kdo je zabije a statek jim sebere. Ale i tento jedinec se bude muset naučit hospodařit. Bude již mít kde čerpat poznatky a zkušenosti.

Takže si myslím, že po velmi nepříjemné éře, která začala v roce 2008 a bude se s menšími či většími odchylkami zhoršovat až do svého vrcholu někdy okolo roku 2070, zůstane to, co dnes zakládají ti uvědomělí.

A co na to Mistr prorok?

Výše již byl zmíněn Mistr prorok Nostradamus. Co na to on? Většina nostradamologů se shoduje na tom, že Nostradamus předpovídá konec světa někdy okolo roku 2075. Tímto rokem (až na jednu vyjímku) nostradamovy předpovědi končí konstatováním, že dochází k zániku světa. Nemá se však jednat o konec světa či lidstva absolutní, ale spíše o konec světa jak ho dnes známe. Změnu budou provázet nepokoje. Jedna z Nostradamových vizí hovoří o tom, že po této revoluci budou města opuštěna, budou zarůstat plevelem, náletovými dřevinami. O události hovoří jako o kosmické revoluci. Což bychom zřejmě dnešní terminologií nazvali globální. Lidstvo však neskončí úplně, protože se ho týká ještě jedna předpověď pro čtvrté tisíciletí.

Na závěr tohoto smutného pojednání si ještě připomeňme jednu Mistrovu myšlenku. Podle něj nejsou žádné předpovědi absolutní. Naopak mají sloužit tomu, aby se člověk nebo lidstvo vyhnulo negativním událostem. A smyslem jeho předpovědí je právě toto. Ukázat lidem, co se stane, když budou věci probíhat takzvaně samospádem. Pokud lidé nic neudělají.

Dvě věci, které v této beznadějné situaci může udělat každý z nás.

1) Hovořit o problému s jinými lidmi. Popularizovat tuto myšlenku a sám přijmout výše popsané řešení. Čím více nás bude, tím méně problémů čeká naše děti a praděti a vlastně i některé z nás okolo roku 2070. Kdo ví, třeba se do té doby podaří docílit toho, že podíl novým způsobem žijících obyvatel bude tak velký, že dokáže eliminovat všechna negativa. Třeba je možné, aby na tento nový životní styl přešlo do roku 2070 napříkad 3/4 obvytalestva. Pak by i éra do roku 2070 nemusel být tak bolestná.

2) Nenechat se otrávit politiky a hledat nová politická řešení. Když se staří neosvědčili, tak se nebát a volit nové. Horší už to stejně nebude, protože ani být nemůže. A když nás zklamou, tak volme zase jiné a zase jiné. Třeba se jednou podaří změnit politiku tak, aby řešila problémy země. V takovém případě by samozřejmě padl jeden z výchozích předpokladů nepokojné vize a vše by probíhalo zcela jinak. Osobně mám zato, že k ozdravení politiky by vedlo co největší prosazení prvků přímé demokracie. Proto já osobně jsem opustil tradiční stranu, kterou jsem volil. Sice část těchto prvků v programu mívá, ale nikdy nic neprosadili. A v příštích volbách budu volit stranu, či hnutí, které slibuje posílení přímé demokracie. Momentálně jsou neparlamentní, ale průzkumy ukazují, že se do parlamentu dostanou. Možná se zklamu, možná se spálím, možná budu litovat. Ale kdybych volil zavedenou politickou stranu, tak budu litovat určitě. Takto je aspoň nějaká šance na změnu. A když ne? No tak budou další volby a pak zase další a pak zase další …

Buďme optimisté ať přitáhneme pozitivní události a nechť Bůh provází naši zemi v těžkých časech, které jsou před námi.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*


pět + = 13